Regulament

Pot beneficia de serviciile Bibliotecii:

– studenții Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman;
– profesorii Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman;
– elevii Liceului Teologic Franciscan
– alte persoane, cu aprobarea directorului bibliotecii.

Serviciile gratuite oferite de Bibliotecă:

– împrumutul de documente la domiciliu sau pentru consultare/utilizare la sala de lectură;
– oferirea de informații pentru domeniile înregistrate în bazele de date;
– utilizarea bibliotecii de la distanță prin telefon, fax, prin accesul on-line la bazele de date (catalogul electronic);
– studierea și cercetarea documentelor, manuscriselor, cărților rare, colecțiilor speciale, hărților etc. în original sau facsimile, în săli destinate acestui scop, la cerere și cu aprobarea directorului;
– informarea și documentarea bibliografică, pe baza colecțiilor proprii sau din alte biblioteci, utilizând cataloagele și bibliografiile existente în rețeaua națională informatizată și, după caz, în rețeaua internațională;
organizarea de programe culturale, evenimente, expoziții etc.;
cercetări bibliografice;
– înscrierea la bibliotecă şi eliberarea Permisului de intrare, care asigură calitatea de utilizator de servicii de bibliotecă.

Împrumutul cărților

– biblioteca pune la dispoziția utilizatorilor săi unele colecții pe care le pot împrumuta în afara sălii de lectură;
– nu pot fi date spre împrumut la domiciliu cărți din colecțiile speciale, precum cele din fondul de carte veche, carte rară și nici din fondul de referință: dicționare, enciclopedii, atlase etc.;
– perioada maximă de împrumut este de 14 zile; în cazul imposibilității citirii documentelor de bibliotecă împrumutate în termenul de 14 zile, stabilit inițial, se poate prelungi termenul de împrumut cu încă 14 zile;
– prelungirea termenului se face la solicitarea utilizatorilor și cu cartea „la vedere”.
– cărţile împrumutate vor fi returnate personal;
– în caz de pierdere sau distrugere cărților, acestea trebuie achiziționate, dacă se află în comerț, sau trebuie plătită de 5 ori valoarea lor.

Consultarea documentelor de bibliotecă în sala de lectură şi/sau în spațiile special amenajate

– accesul în sala de lectură este permis tuturor utilizatorilor care doresc să consulte o carte chiar dacă nu sunt înscriși pe baza unui permis de utilizator;
– pot fi consultate pe loc și nu se scot în nici un caz din bibliotecă publicațiile care fac parte din fondurile Colecțiilor speciale și Sălii de lectură;
– documentele care fac parte din fondul de „Colecții speciale” (carte veche, manuscrise, fotografii etc.) se pot consulta numai cu aprobarea conducerii instituției și în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a Bibliotecii;

Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii au următoarele drepturi:
– să beneficieze de toate serviciile bibliotecii;
– să solicite asistența bibliotecarului în regăsirea informațiilor prin intermediul cataloagelor tradiționale și electronice sau a lucrărilor de referință;
– să reclame bibliotecarului de serviciu orice nemulțumire față de serviciile oferite, de organizarea colecțiilor sau de orarul de funcționare.

Obligațiile şi conduita utilizatorilor în Bibliotecă și în Sala de lectură:

– să respecte Regulamentul de ordine interioară a bibliotecii;
– au datoria de a respecta personalul (bibliotecarii, studenții responsabili) în atitudinea și cererile pe care le adresează;
– să ofere la înscriere date personale corecte;
– în Sala de lectură trebuie păstrată liniștea; de aceea este interzisă folosirea telefoanelor mobile, ascultarea muzicii, precum și discuțiile inutile;
– să respecte termenul de împrumut la domiciliu;
– să restituie documentele de bibliotecă în starea în care le-a primit. Este interzis schimbul documentelor de biblioteca între utilizatori;
– să asigure igiena publicațiilor împrumutate și să informeze personalul de serviciu asupra îmbolnăvirilor de natură contagioasă;
– cărțile consultate la sala de lectură trebuie așezate la raft în ordinea cotelor biblioteconomice;
– în sala de lectură trebuie menținută ordinea și curățenia;
– calculatoarele din bibliotecă nu vor fi folosite pentru alt scop, decât pentru cel pentru care au fost amplasate.