BIBLIOTECA PR. PROF. DR. PETRU TOCĂNEL

Fondator

Pr. Prof. Dr. Petru Tocănel OFMConv

S-a născut la Barticești, jud. Roman (astăzi, Neamț) pe data de 3 noiembrie 1911. După terminarea școlii primare din satul natal, în 1924, deoarece dorea să devină preot și frate în Ordinul Fraților Minori Conventuali, a început parcursul formativ, studiind la Gimnaziul și Liceul din Hălăucești și apoi la Beiuși; a urmat anul de Noviciat la Săbăoani, terminat cu profesarea voturilor evanghelice la 20 iulie 1932. Filosofia și teologia, le-a studiat la Colegiul „Sfântul Bonaventura” din Luizi Călugăra, fiind sfințit preot la 4 aprilie 1937.
Dovedind inteligență deosebită și înclinație pentru studiu, a fost trimis la Roma, unde activitatea sa de cercetător asiduu este răsplătită prin obținerea titlurilor de doctor în Utrocque Iure (Drept canonic și Drept civil) la Universitatea Pontificală Lateran, cu teza Organizatio Ecclesiae Romenae Orthodoxae. Dissertatio historico-juridica ad lauream in utroque iure (1943) și doctor în teologie, la Facultatea Pontificală „S. Bonaventura” din Roma, cu teza Vechile Episcopii din Moldova și Valahia (1944). De asemenea, și-a întregit instruirea academică prin obținerea unor diplome (specializări) în Paleografie și Diplomatică (la Arhivele de Stat din Roma, 1942), în Drepturile Orientale Antice (Lateran, 1944), în Avocatură pentru Tribunalul Apostolic al Sfântului Scaun, Sacra Romana Rota (1944).
Calitățile și pregătirea l-au recomandat pentru diferite responsabilități în structurile Ordinului Franciscan Minor Conventual, ale Universității Pontificale Lateran și ale Bisericii. S-a remarcat mai ales ca ilustru profesor al materiilor de Drept canonic, fapt pentru care a fost convocat în calitate de „peritus” (expert) la lucrările Conciliului Vatican al II-lea, începând cu 8 octombrie 1962, iar apoi ca membru în diverse Congregații ale Bisericii.
În timpul petrecut în Italia, unde a decis să rămână din cauza războiului și apoi a regimului comunist impus în România, nu a încetat să se preocupe de situația fraților franciscani din România. Trăind cu speranța că timpurile se vor schimba în bine, părintele Petru Tocănel a colecționat o bogată bibliotecă (peste 40000 de volume) pe care, după anul 1989, a dăruit-o Institutului Franciscan din Roman, al cărui prim rector onorific a fost din 1991 până la 1 decembrie 1992, când Domnul l-a primit în odihna Sa. Rămășițele sale pământești au fost aduse în România pe 14 octombrie 2004, fiind reînhumate în capela Institutului Teologic.

Istoric

Biblioteca „Pr. Prof. Dr. Petru Tocanel”

Existența bibliotecii „Pr. Prof. Dr. Petru Tocănel” e legată de istoria Provinciei „Sfântul Iosif” din România, a Fraților Minori Conventuali, a căror prezență pe teritoriul României de astăzi este atestată din 1241, fiind trimiși de papa Grigore al IX-lea prin bula Cum hora undecima (1239). Înființată canonic în anul 1895, Provincia „Sfântul Iosif” a avut două biblioteci: prima aparținea Seminarului și Gimnaziului franciscan din Hălăucești (IS), înființată în anul 1897, iar cea de-a doua Colegiului teologic „Sfântul Bonaventura” din Luizi-Călugăra (BC), înființată în anul 1923.
O dată cu suprimarea Ordinelor religioase din România, prin Decretul-Lege nr. 176 din 3 august 1948, casele de formare ale Ordinului Franciscan Conventual au fost naționalizate, bibliotecile au fost în parte confiscate, multe cărți, în special din biblioteca din Hălăucești, fiind arse sau, cele care au scăpat de distrugere, au ajuns la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași.
După căderea regimului ceaușist, pentru formarea viitorilor frați și preoți, la 15 iulie 1991 a fost înființat Institutului Teologic Franciscan din Roman, în cadrul acestuia fiind creată și o bibliotecă ce va lua numele „Pr. Dr. Petru Tocănel”, cel care a donat instituției nou fondate circa 40000 de volume, adunate de el în „exil”, în Italia, de unde a sperat mereu în reluarea cursului firesc al istoriei noastre.
La acest fond de carte s-au adăugat noi donații ale fraților minori conventuali (în special fra. Ludovico Bertazzo, din Padova), ale bibliotecilor Ordinului Franciscan Conventual (Curia Generală și Facultatea Pontificală „San Bonaventura” din Roma, Sacro Convento din Assisi), ale diferiților binefăcători și achizițiile proprii necesare unei optime desfășurări a activităților academice specifice formării filosofice și teologice. Un rol important în organizarea noii biblioteci conform standardelor biblioteconomiei din România l-a avut d-na bibliotecar Adriana Popescu, ce are meritul de a fi lucrat cu multă răbdare la clasificarea întregului fond de carte.
Astăzi, Biblioteca „Pr. Prof. Dr. Petru Tocănel” își continuă misiunea culturală în cadrul Provinciei „Sfântul Iosif” și al Institutului Teologic Franciscan, corelându-și activitatea cu noile tehnologii și mijloace de administrare.

Patrimoniu

Secția colecțiilor bibliofile și a fondului de patrimoniu pune la dispoziția utilizatorilor surse de informare și cercetare mai ales în domeniul istoriei dreptului roman și oriental. Fondul de carte veche și rară de care dispunem cuprinde cărți din următoarele perioade:
  • 20 de volume din perioada 1500-1600;
  • 150 de volume din perioada 1600-1700;
  • 320 de volume din perioada 1700-1830 ;
  • peste 1500 de volume din perioada 1830-1900, restul fiind după această dată.
Unele dintre aceste cărți sunt ediții princeps, iar altele poartă însemnări, dedicații sau autograful autorului sau al donatorului.

Colecții

Cele aproximativ 65.000 de documente de bibliotecă sunt structurate în:
  • colecții de bază destinate conservării și studierii lor în Sala de lectură;
  • colecții uzuale destinate împrumutului la domiciliu;
  • colecții bibliofile și fond de patrimoniu;
Colecțiile uzuale, destinate împrumutului la domiciliu, sunt organizate sistematic și alfabetic, cu acces parțial la raft. Accesul utilizatorilor nu este permis în depozite.