Biblioteca Pr. Prof. Dr.Petru Tocănel - Istoric

rovincia franciscană conventuală din România, înfiinţată canonic în 1895, a posedat două biblioteci până în anul 1948. Una a fost constituită în Seminarul şi Gimnaziul franciscan din Hălăuceşti (IS). Cea de-a doua bibliotecă a fiinţat în Colegiul academic „Sf. Bonaventura” din Luizi-Călugăra (BC), deschis cu anul universitar 1923-1924.

Venirea la putere a comuniştilor a dus la naţionalizarea acestor case de formare şi de cultură. Bibliotecile au fost în parte confiscate şi multe dintre cărţi au fost arse, îndeosebi cele din Biblioteca din Hălăuceşti. Încă nu ştim care a fost soarta cărţilor din Biblioteca de la Luizi-Călugăra, în schimb cărţile de la Hălăuceşti, care nu au apucat să fie arse, se găsesc astăzi la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi, în prezent făcându-se demersuri pentru a le redobândi. De asemenea, se pare că şi Noviciatul franciscan din Săbăoani (NT) ar fi avut o mini-bibliotecă a cărei soartă nu ne este cunoscută.

După perioada comunistă, odată cu înfiinţarea Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, Provincia franciscană şi-a refăcut aici principala bibliotecă. Aceasta conţine opere importante pe care membrii Provinciei le-au colecţionat de-a lungul anilor. Un merit deosebit în această privinţă având Pr. Petru Tocănel, care a dăruit bibliotecii aproape 40.000 de volume.Actualmente, această Biblioteca a părintelui Tocănel se găseşte la Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman.

Biblioteca Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman a ajuns la un volum de carte de aproximativ 56.000 de volume. Dintre acestea un număr impresionant de volume este reprezentat de donaţia Pr. Prof. Dr. Petru Tocănel, care în urma celor petrecute în ţară în 1948, şi-a luat angajamentul să refacă bibliotecile pierdute. De o importanţă deosebită este şi donaţia Pr. Ludovico Bertazzo din Padova care a donat peste 2.000 de volume de mare importanţă.

Stocul majoritar de volume este centrat asupra tematicilor de ordin spiritual, teologic şi filosofic, însă, pe lângă acestea, biblioteca dispune şi de un fond important de carte care se referă la alte tematici precum drept, istorie, artă, literatură etc.

Circa 80% din cărţi sunt în limbile italiană şi franceză, un 6% în limba latină, 10% în limba română, iar restul de 4% în alte limbi. Se încearcă completarea fondului de carte prin noi achiziţii şi se colaborează cu alte biblioteci din ţară şi din străinătate, în deosebi din Italia. Multe cărţi vin de la persoane binevoitoare care donează Institutului bibliotecile lor personale.

Biblioteca „Pr. Prof. Dr. Petru Tocănel” din cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din municipiul Roman deţine seriile complete ale unor enciclopedii renumite cum ar fi: Enciclopedia Italiana, în 35 de volume, Enciclopedia Britanica, în 25 de volume Enciclopedia Americana, în 20 de volume, şi Enciclopedia Artei, în 17 volume, dar şi alte coloane complete de artă, de dogmatică, de patristică precum: I Maestri del colore în 285 de volume; I Classici dell’Arte în 70 de volume; Collana di testi patristici în 185 de volume; Biblioteca di teologia contemporanea în 121 de volume etc.

Cartea înregistrata până în momentul de faţă se ridica la 55.400 de volume, care sunt catalogate şi puse în circulaţie. Un număr de câteva mii de volume provenite din donaţii urmează a fi înregistrate şi puse la dispoziţia utilizatorilor.

S-a început introducerea pe calculator a fondului de carte pentru a facilita accesul la informaţie, producerea a noi documente de sinteza, în conformitate cu solicitările utilizatorilor (profesori, cercetători, studenţi etc.).

www.000webhost.com