PATRIMONIU

ecţia colecţiilor bibliofile şi a fondului de patrimoniu pune la dispoziţia utilizatorilor surse de informare şi asigură valorificarea şi cercetarea ştiinţifică a patrimoniului bibliotecii. De asemenea, asigură evidenţa şi prelucrarea fondului de patrimoniu precum şi conservarea acestuia în vederea transmiterii acestor valori generaţiilor următoare. În ceea ce priveşte valoarea şi preţiozitatea volumelor existente în bibliotecă, ne-am putea face o idee considerând categoria din care fac parte. De exemplu, din fondul de carte veche (mai exact din perioada 1500 – 1800) dispunem de aproximativ:

- 20 de volume din perioada 1500-1600;

-150 de volume din perioada 1600-1700;

-320 de volume din perioada 1700-1830 ;

-peste 1500 de volume din perioada 1830-1900, restul fiind după această dată.

Un detaliu important este faptul că multe cărţi sunt în primă ediţie, iar unele posedă însemnări şi semnătura autografă a autorului. Totodată, pe multe dintre ele donatorii şi-au lăsat câte o dedicaţii şi semnătura lor.

www.000webhost.com